Team Culture

Najjači tim je onaj koji se drži zajedno.